Kultura w XXI wieku, książka, 2020

Jaką rolę pełni kultura we współczesnym społeczeństwie polskim?

Autor/ka: Katarzyna Wakuła
Data utworzenia: 18 maja, 2021

Czym jest kultura i jaką rolę pełni współcześnie? O jej różnych wymiarach społecznych i medialnych traktuje publikacja „Kultura w Polsce w XXI wieku” wydana w 2020 roku nakładem Wydawnictwa  Uniwersytetu w Białymstoku.

Książka jest podsumowaniem konferencji zorganizowanej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, która miała miejsce w 2019 roku, a której celem była otwarta debata oraz wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń na temat miejsca kultury we współczesnym społeczeństwie polskim, z uwzględnieniem zarówno jej poziomu instytucjonalnego, jak i z punktu widzenia jej uczestników.

– „Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne” pod redakcją Ewy Dąbrowskiej-Prokopowskiej, Patrycji Goryń i Martyny Faustyny Zaniewskiej to zbiór tekstów gromadzących refleksje o stanie polskiej kultury. Kultura to ujęcie szerokie i odnoszące się do różnych sfer życia, co znalazło wyraz w prezentowanych tu tekstach. Autorki i Autorzy odnoszą się zarówno do partycypacji w kulturze, jak i instytucji kultury, a także edukacji do kultury. Mamy tu także odwołania do dziedzictwa kulturowego, zróżnicowania kulturowego, jak i analizy lokalnych praktyk medialnych i kulturowych. Jest to niewątpliwie ciekawe i ważne kompendium wiedzy o kulturze – mówi dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB, Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Książka zawiera trzydzieści artykułów zgrupowanych w ośmiu blokach tematycznych. Autorami rozważań są zarówno teoretycy, jak i praktycy kultury.

– Publikacja, która powstała po zorganizowanej przez nas konferencji, jest doskonałym przykładem wielowymiarowego spojrzenia na kulturę. Cieszę się, że Instytut Socjologii zaprosił do współpracy przy organizacji samej konferencji, jak i wydania książki, właśnie Teatr Dramatyczny. Konferencja była dla nas wszystkich cenną okazją do rozmów i wymiany doświadczeń. Myślę, że udało nam się pokazać, że warto łączyć siły i wspólnie działać na rzecz upowszechniania wiedzy naukowej – mówi dr Martyna Faustyna Zaniewska, Zastępca Dyrektora Teatru Dramatycznego.

Książkę można kupić w detalicznej cenie 38 PLN tutaj.

“Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne”, red. nauk. Ewa Dąbrowska-Prokopowska, Patrycja Goryń, Martyna Faustyna Zaniewska, Białystok 2020, 460 s.

How useful was this post?

Oceń!

Średnia ocena: / 5. Głosów:

Brak ocen. Oceń jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *